GADY i PŁAZY [REPTILES and AMHIBIANS]

  • Rzekotka drzewna

  • Jaszczutka zwinka

  • Żmija zygzakowata

  • Zaskroniec

  • Ropucha szara

  • Ropucha zielona

  • Żaby (różne gatunki)

  • Kumak górski

  • Salamandra plamista

  • Traszka